KONKURS ♡

Drogie moje! Czas na mały konkurs 😉 Poniżej znajdziecie najważniejsze zasady:

1. Odpowiedz w komentarzu do postu konkursowego na następujące pytanie: Z kim chętnie współdzieliłybyście szafę i dlaczego? Oznacz tę osobę (jeśli to możliwe) i uzasadnij!

2. Kliknij serduszko pod postem konkursowym

3. Udostępnij post konkursowym w swoim instaseories, oznacz Natulę, żebym mogła je zobaczyć.

3. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 8 lutego do godziny 23:59, a później w ciągu 7 dni roboczych przyznamy nagrody.

4. Każda z Was może dodać tylko jeden komentarz.

5. Wygra najciekawsza odpowiedź 🙂

6. NAGRODY! Nagroda trafi w ręce 1 osoby, ale będzie podwójna – dla Ciebie i tej osoby, z którą chcesz szafę dzielić! Do wygrania jest zatem pakiet 2 x bon na zakupy do Natuli – każdy o wartości 300 zł!

8. Zwycięzcę ogłosimy w osobnym poście w ciągu 10 dni roboczych, a laureatkę prosimy o kontakt również w wiadomości prywatnej celem odebrania nagrody w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

9. Bony podarunkowe ważne są do końca lutego 2021.

I kilka bardziej formalnych zasad:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na nazwę nowego modelu zwany dalej “Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest NATULA reprezentowana przez Natalię Marczak z siedzibą we Wrocławiu, 50-075, przy ulicy Krupnicza 13/205, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5542753715.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.2009.201.1540. ze. zm.).

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

5. Fundatorem nagrody jest Organizator.

6. Konkurs jest prowadzony na profilu Instagram marki Natula.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

  • zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
  • posiada autentyczne i aktywne konto na portalu Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego portalu,

Przyjemności! ♡